nirm.png

ניר מובדלי - מרחיק יונים מובחר

מרחיק יונים מקצועי, כזה שיכול לעבוד בכל תנאי השטח הקיימים על מנת להרחיק את היונים בצורה המקצועית ביותר שיש בישראל, למשל, מרחיק יונים חייב להיות בעל רישיון וביטוח מתאים, כמו ביטוחי עבודות בגובה, ורישיון לאותן עבודות בגובה. דוגמאות מצורפות בעמוד הנ"ל.

הרחקת יונים הינו תחום אשר מצריך עבודות מסוכנות מחוץ לשטח הבניין, אין דרך כמעט להגיע למסתורי הכביסה או לשטח החיצוני של הבניין ללא עבודות סנפלינג או עבודות בגובה אפשריות. דעו להכיר את המרחיק שלכם לפני שאתם קוראים למרחיק שיכול להגיד לכם שהעבודה תעלה יותר בשל שליחת מישהו נוסף, או שקוראים למישהו מקצועי או שלא, אל תתפשרו על "אמצע"  


ביטוח צד שלישי
klal.jpg
תעודה ממשרד הבריאות
briut.jpg
אישור עבודות בגובה
heights.jpg

מנחם הורוביץ ניר מובדלי בערוץ 22